wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

  Jihozápad     

Trpasličí skalní města, hobití norovi?tě a vzdu?né elfí paláce. Na tarijském Jihozápadě jsou lidé pouhými hosty...

Jihozápad bude čtvrtým roz?iřujícím modulem k Tarii. Chystáme jej k vydání poté, co dokončíme reedici stávajících modulů pro DrDII.

Modul bude určen pro zku?ené hráče a Vypravěče, kteří tou?í objevovat v hraní fantasy RPG nové mo?nosti. Připravená dobrodru?ství jim nabídnou snové scény, návraty v čase a náhledy do my?lení a uva?ování cizích ras. Jihozápad bude toti? zahrnovat nejen ji?ní pobře?í s elfskými vinicemi a korkovníkovými háji, ale také ?títové hory obývané trpaslíky a kraj hobitů na západě. Hlavním tématem modulu bude právě netradiční pohled na "cizí" rasy, zbavený nánosu pozlátka a legend. Kromě tradičních hráčských ras neuniknou pozornosti ani skřeti, obři, víly a snad ... draci.

Jihozápad bude mít men?í rozsah ne? předchozí modul Pohraničí, bude se v?ak dr?et stejné struktury. To znamená, ?e opět za ka?dou kapitolou najdete připravené dobrodru?ství, a ?e ke ka?dé kapitole budou opět přiřazeny navíc dvě krátké zápletky, které mů?e Vypravěč sám rozvinout. Stejně jako u Pohraničí nebude ani u Jihozápadu třeba, abyste vlastnili kterýkoliv předchozí modul.

Předbě?ný obsah modulu s uvedením autorů:

1. Nezapomenutelné příběhy - tradiční úvodník ukazující "tarijský" styl hraní (Charlie)

2. Jihozápad roku 598 CL - stručný úvod k jednotlivým kapitolám, který představí kní?ectví Taria, zejména jeho jihozápadní část (Charlie)

3. Historie a pozoruhodná místa (Charlie)
Dobrodru?ství: Tvorové - o otevírák se tentokrát postará jeden z nejrespektovaněj?ích současných PJ´s na?í party. (Michal Hanke)

4. Cizí rasy a zajímavé osoby (Charlie)
Dobrodru?ství: Dusot kopyt - postavy se ji? setkaly v minulých dobrodru?stvích s elfy, trpaslíky i hobity, ale to zdaleka není v?e. V odlehlých lesích čelí bezohlednému náporu lidí hrdí kentauři. (Martin Kadlec)

5. Hospodářství a politika (Charlie)
Dobrodru?ství: Krkavci - příběh skupiny lapků, který se bude odvíjet trochu netradičním způsobem (Petr "Pecan" Dolník + Charlie)

6. Města a sídla (Charlie)
Dobrodru?ství: Cech mrtvých - bude se odehrávat v jednom z ji?anských přístavních měst a ře?it se bude nejen cechovní politika ale i jedno temné tajemství (Gabriel "Hugi" Tóth - autor zvítězil s tarijským dobrodru?stvím "Vlčí panství" v soutě?i O Spár zlatého draka)

Design and Coding: Instant Solutions