wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

  Dru?iny     

V sekci věnované dru?inám na Tarii se budete setkávat s těmi čtenářskými příspěvky, které popisují ?ivot dobrodruhů na Dračím poloostrově. Patří sem deníky a zápisky jednotlivých postav i skupin, zá?itky z hraní, humorné historky a případně i ?ivotopisy padlých hrdinů. Některé dru?iny mají dokonce u? zalo?eny své vlastní stránky. Jsou to jednak "Pegasové" a dále "dru?ina z Jablonné".

Sup & Baru: "Ze ?ivota jedné partičky"

Osvědčená dvojka Sup a Baru z Frýdlantu otevírá novou sekci skutečně impozantním deníkem své dru?iny. Den po dni s nimi mů?ete pro?ít putování jejich hrdinů Severní Tarií a Záhvozdím v letech 595 - 597 CL. Sup jako PJ klidně nechá svou dru?inu přespat na Troufalově statku v osadě ?aly jen proto, aby se sem dobrodruzi po několika měsícíh vrátili za zcela jiných okolností (viz dobrodru?ství ?aly z modulu Záhvozdí). Takovýchle "vychytávek" je v deníku plno. Pokud ov?em chcete v?emu porozumět, doporučuji si nejprve alespoň zbě?ně prolétnout text "Klany v Záhvozdí" od stejných autorů.

Martin & Vilém Antasovi: "Glydwel "Vlk" Hadati", "Hanu? Hadač", "Skren Skedrol" a "Manblet z Drogadu"

Martin a Vilém poslali podrobné popisy čtyř hráčských postav, z nich? tři pocházejí z města Drogad (popsáno v modulu Záhvozdí) a jedna je Severec z Koňských plání (popsány tamté?, tento popis v?ak vychází z čtenářského příspěvku "Klany v Záhvozdí"). Tyto postavy zřejmě netvoří dohromady jednu dru?inu, ale v?echny ji? mají za sebou nějaké to dobrodru?ství a jednoho dne se mo?ná někde setkají.

Design and Coding: Instant Solutions