wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

  Dobrodru?ství     

Na tomto místě vám nabídneme dobrodru?ství jednotlivých čtenářů těchto stránek. Podporovat tvorbu va?ich vlastních dobrodru?ství bylo od začátku na?ím cílem. Ní?e uvedené příběhy v?ak nejsou na?ím dílem, proto v?echny názvy a dal?í věci, které se nevyskytují v modulech k Tarii, berte jen jako dílo autora. Autoři souhlasí s tím, ?e budete jejich dílka z této stránky volně stahovat a pou?ívat, ?ádáme vás v?ak, abyste je nikde sami nezveřejňovali, a? u? na Internetu nebo kdekoliv jinde.

Bhall: "Pomóc, obluda!" (alternativní odkaz: ilustrovaná verze s obrázky od PJ Supa)

Krátká příhoda s venkovským rybářem, kterému "cosi" vyjídá rybníček. Inspirováno jednou ze zmínek v Severní Tarii.

Bhall: "Hřích má jméno ?ena" (alternativní odkaz: ilustrovaná verze s obrázky od PJ Supa)

Dal?í malé dobrodru?ství ze Severní Tarie. Tentokrát se v Bílých vr?ích podíváme na zoubek jedné čarodějce, která dokázala očarovat celé městečko. A jenom jediný mu? ji doká?e zastavit.

Ondatrik: "Drak!!!" (alternativní odkaz: ilustrovaná verze s obrázky od PJ Supa)

Nevá?né dobrodru?ství o zkáze jednoho slepičího chovu a o tom, ?e lenoch se někdy docela nadře. Psáno krásnou a poetickou sloven?tinou.

Hugi: "Zimanský vodník" (alternativní odkaz: ilustrovaná verze s obrázky od PJ Supa)

Kra?oučká příhoda o nepořádku na poli a ?patném svědomí, odehrávající se na Bílé obchodní stezce v Severní Tarii. Dal?í bod pro Slovensko.

Bhall: "?elezné boty" (alternativní odkaz: ilustrovaná verze s obrázky od PJ Supa)

Zápletka je primitivní, v podstatě jde o jednoduchý střet s pří?erou. Ale atmosféru to má výbornou, mimo jiné i díky skvělému "citátu" na začátku.

Mrakopla?: "Plavba přes Černovody"

Při pronásledování drzého zloděje se dru?ina poplaví po řece Stinné a? do města Niedar. Předtím, ne? dojde na detektivní pátrání v městských ulicích, se ale dobrodruzi musí střetnout s hrůzami, které na ně číhají v Černovodách.

Hugi: "Čarodějčiny jeskyně"

Chcete se dozvědět, jaké je tajemství Čarodějčiných jeskyní u Bělovrchů z modulu Severní Taria? Zahrajte si toto malé, ale krásně zpracované dobrodru?ství a zjistíte to!

deshi: "Lovci a li?ka"

Dobrodru?ství ze Severní Tarie pro hráče začátečnických postav. Příběh nutí postavy, aby se rozhodly - a to nejen rychle, ale i dobře.

Michal ?Shade? Grečner: "Stávka" (+ mapa!)

Opět ?umná sloven?tina. A v ní je napsané doupě pro milovníky klasičtěj?ích dobrodru?ství a hororové atmosféry. Zpočátku se zdá, ?e jde o chytání vlkodlaka. Ale pak u? jde jen o pře?ití.

deshi: "Mnichův průsmyk" (+ stručný popis města Drogad)

Po "Lovcích a li?ce" přichází deshi s novým dobrodru?stvím. Tentokrát poslou?il jako inspirace popis města Drogadu v modulu Záhvozdí. Pokud vás zajímá, co to baron van Geld kutí v průsmyku mezi Drogadem a Sirtou, v tomto příběhu to vy a va?i hráči mů?ete (po)odhalit.

Richard Faila: "Bratři" (+ bestiáříček)

Richard slibuje, ?e tohle je pouze první z řady Střípků světa, které pro vás připraví. Bratři jsou dobrodru?ství malé, vlastně i docela jednoduché. Mají ale krásnou atmosféru a po stránce zpracování je to příběh přímo vzorový.

PJ Sup:
"Kletba Tanuiských ?amanů"
"Nekromancerská pomsta"
"Hospoda plná pavouků"
"Chytání mazlíčka"
"Rybí zub"
"Pirátova pomsta"
"Tajemná vě? uprostřed Koňských plání"
"Temná spravedlnost"
"Zrození přízračných ?tváčů"

Několik star?ích dobrodru?ství od PJ Supa, která na sebe volně navazují. Samozřejmě se odehrávají v prostředí severských klanů, jak je spolu s Baruem popsali v článku "Klany v Záhvozdí". Dobrodru?ství jsou svi?ná a akční, přičem? Sup své zápletky podává se směsicí lehkého vtipu a pravého hororového děsu. Některé z těch zápletek jste u? mo?ná někde viděli (R.E.Howard, fanzin ?avlozubá veverka), ov?em kde jinde se dru?ině podaří potkat například fantasy obdobu Leonarda da Vinci? A navíc v?echna dobrodru?ství doprovází mapky, plánky a dokonce vlastní ilustrace.

PJ Sup: "Obrazová příloha k dobrodru?ství Císař"

Jako bonus připojil PJ Sup své mapky a ilustrace k Hobitovu dobrodru?ství Císař, které vy?lo v modulu Severní Taria.

Design and Coding: Instant Solutions