wz


MENU
Novinky
Ke stažení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. družina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodružství
Svět
Družiny

  Pohraničí     

Taria - PohraničíČerné lesy na hranicích. Ve větru je slyšet pláč a kvílení duchů...

Třetí modul k Tarii vyšel v prosinci 2008, jeho příprava trvala bezmála pět let. Obálka je od předního českého malíře fantasy Jana Patrika Krásného, autorkou ilustrací a map je Marcela Sovadinová.

Pohraničí je určeno pro pokročilé Vypravěče, kteří se chtějí stát skutečnými mistry příběhu. Modul zavádí čtenáře nejen za hranice Tarie, do Brechtürského království a do Pobystří, ale zároveň až na samotné hranice fantazie. Atmosféra hry a její budování jsou hlavním tématem. Stejně jako v Severní Tarii doprovází každou ze šesti kapitol tématicky navazující dobrodružství. Družina bude pátrat po původci děsivých vražd dětí či rozkrývat nebezpečnou zločineckou síť v brechtürském městě, kde jediný chybný krok může znamenat smrt.

Ale pozor! Tentokrát toho uvnitř čeká daleko víc. Ke každé kapitole jsou kromě dobrodružství přiřazeny ještě dvě krátké zápletky, které může Vypravěč rozvinout a vytvořit z nich vlastní příběh pro hráče. Popis světa sice zůstává stručný a zaměřený na praktickou využitelnost při hře, ale zpracování se dočkala mnohá dosud opomíjená témata - systém náboženství, jazyky, vztahy s okolními zeměmi a další. Novinkou jsou i fiktivní citáty na začátcích dobrodružství i jednotlivých kapitol reálií, které dotvářejí atmosféru.

Oproti předchozím modulům Pohraničí již neobsahuje žádná konkrétní pravidla. Dobrodružství jsou tradičně založena na příběhu a motivacích cizích postav, proto je velmi lehké je zasadit do jakéhokoliv RPG systému. A stejně jako Záhvozdí a Severní Taria ani Pohraničí nevyžaduje, abyste vlastnili kterýkoliv předchozí modul. Najdete v něm dostatek informací k tomu, abyste mohli bez problémů odehrát připravená dobrodružství a abyste mohli okamžitě začít vymýšlet svá vlastní.


Podrobný obsah modulu s uvedením autorů doplněný ukázkami:

1. Hry s příběhem (otevřít .pdf) - již tradiční úvodník zapáleně horující pro nápadité zápletky a dobré hraní postav doplněný konkrétním příkladem (Charlie)


2. Pohraničí roku 597 CL - stručný úvod k jednotlivým kapitolám, který představuje knížectví Taria a Pohraničí, takže nemusíte vlastnit předchozí moduly (Charlie)

3. Historie, poloha a pozoruhodná místa (Charlie)
Dobrodružství: Strach na Řezbářkami - dobrodružství z hobití vesničky, dobrodružství roztomilé, roztomilejší ba nejroztomilejší (Charlie)

4. Hospodářství (Charlie)
Dobrodružství: Noc v Korledu - ctihodní obyvatelé města Korledu si mysleli, že všechny rány osudu už na ně dopadly, jenomže to všechno byla jenom předehra (Charlie)

5. Náboženství a magie (otevřít .pdf) (Charlie)

Dobrodružství: Argh Caregath - země, která snad existuje jenom v pověstech (Martin "Žabža" Švehlík)

6. Obyvatelstvo a zajímavé osoby (Charlie)
Dobrodružství: Čarodějka - některé hříchy se zkrátka neodpouští ... nikdy (Tomáš "Tor" Oreský)

7. Diplomacie a politika (Charlie + Tomáš "Nanuk" Daněk + Martin "Žabža" Švehlík)
Dobrodružství: Hranice - zdálo se, že to bude jen taková dlouhá nudná hlídka v lesích, než se začaly dít věci (Tomáš "Nanuk" Daněk)

8. Města (Charlie)
Dobrodružství: Gurdannach (otevřít .pdf (zabalené jako .rar)) (na přiloženém CD)- když člověk rozplétá cizí sítě, musí si dát pozor, aby sám neskončil jako moucha (Tomáš "Nanuk" Daněk)


Orientační obsah přiloženého CD:

1. Textové i mapové přílohy k modulu Pohraničí - možnost vytisknout si dopisy, stránky z deníků, mapky a plánky určené do rukou hráčům

2. Barevná mapa Tarie, západního Brechtüru a Pobystří - zde uvidíte návaznost Tarie a okolních zemí

3. Dodatky k modulu Pohraničí
– dobrodružství Gurdannach
- Teorie a praxe RPG aneb Na hranicích fantazie (otevřít .pdf) - žádné obecné řeči, naopak spousta příkladů, nápadů, jak obohatit hru, tipů na budování atmosféry, způsobů hry, které jste možná ještě nezkusili "and many many more"

- ukázkové tarijské postavy (Matula, Střep, Valpurga, Prašgrim, Johan, Vein)

4. Aplikace pravidel pro DrD+ na moduly Záhvozdí a Severní Taria - spoluautorem aplikací je Michal "Elltar" Hlavatý, kterému tímto děkujeme za pomoc

5. Ukázky z modulů Taria, Záhvozdí a Severní Taria - totožné s těmi, které najdete na těchto stránkách

***

Jestliže už modul Pohraničí máte a hráli jste ho, můžete se pobavit článkem o zákulisí vzniku modulu Můj život s Pohraničím.

Design and Coding: Instant Solutions