wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

  Pohraničí     

Taria - PohraničíČerné lesy na hranicích. Ve větru je sly?et pláč a kvílení duchů...

Třetí modul k Tarii vy?el v prosinci 2008, jeho příprava trvala bezmála pět let. Obálka je od předního českého malíře fantasy Jana Patrika Krásného, autorkou ilustrací a map je Marcela Sovadinová.

Pohraničí je určeno pro pokročilé Vypravěče, kteří se chtějí stát skutečnými mistry příběhu. Modul zavádí čtenáře nejen za hranice Tarie, do Brechtürského království a do Pobystří, ale zároveň a? na samotné hranice fantazie. Atmosféra hry a její budování jsou hlavním tématem. Stejně jako v Severní Tarii doprovází ka?dou ze ?esti kapitol tématicky navazující dobrodru?ství. Dru?ina bude pátrat po původci děsivých vra?d dětí či rozkrývat nebezpečnou zločineckou sí? v brechtürském městě, kde jediný chybný krok mů?e znamenat smrt.

Ale pozor! Tentokrát toho uvnitř čeká daleko víc. Ke ka?dé kapitole jsou kromě dobrodru?ství přiřazeny je?tě dvě krátké zápletky, které mů?e Vypravěč rozvinout a vytvořit z nich vlastní příběh pro hráče. Popis světa sice zůstává stručný a zaměřený na praktickou vyu?itelnost při hře, ale zpracování se dočkala mnohá dosud opomíjená témata - systém nábo?enství, jazyky, vztahy s okolními zeměmi a dal?í. Novinkou jsou i fiktivní citáty na začátcích dobrodru?ství i jednotlivých kapitol reálií, které dotvářejí atmosféru.

Oproti předchozím modulům Pohraničí ji? neobsahuje ?ádná konkrétní pravidla. Dobrodru?ství jsou tradičně zalo?ena na příběhu a motivacích cizích postav, proto je velmi lehké je zasadit do jakéhokoliv RPG systému. A stejně jako Záhvozdí a Severní Taria ani Pohraničí nevy?aduje, abyste vlastnili kterýkoliv předchozí modul. Najdete v něm dostatek informací k tomu, abyste mohli bez problémů odehrát připravená dobrodru?ství a abyste mohli okam?itě začít vymý?let svá vlastní.


Podrobný obsah modulu s uvedením autorů doplněný ukázkami:

1. Hry s příběhem (otevřít .pdf) - ji? tradiční úvodník zapáleně horující pro nápadité zápletky a dobré hraní postav doplněný konkrétním příkladem (Charlie)


2. Pohraničí roku 597 CL - stručný úvod k jednotlivým kapitolám, který představuje kní?ectví Taria a Pohraničí, tak?e nemusíte vlastnit předchozí moduly (Charlie)

3. Historie, poloha a pozoruhodná místa (Charlie)
Dobrodru?ství: Strach na Řezbářkami - dobrodru?ství z hobití vesničky, dobrodru?ství roztomilé, roztomilej?í ba nejroztomilej?í (Charlie)

4. Hospodářství (Charlie)
Dobrodru?ství: Noc v Korledu - ctihodní obyvatelé města Korledu si mysleli, ?e v?echny rány osudu u? na ně dopadly, jenom?e to v?echno byla jenom předehra (Charlie)

5. Nábo?enství a magie (otevřít .pdf) (Charlie)

Dobrodru?ství: Argh Caregath - země, která snad existuje jenom v pověstech (Martin "?ab?a" ?vehlík)

6. Obyvatelstvo a zajímavé osoby (Charlie)
Dobrodru?ství: Čarodějka - některé hříchy se zkrátka neodpou?tí ... nikdy (Tomá? "Tor" Oreský)

7. Diplomacie a politika (Charlie + Tomá? "Nanuk" Daněk + Martin "?ab?a" ?vehlík)
Dobrodru?ství: Hranice - zdálo se, ?e to bude jen taková dlouhá nudná hlídka v lesích, ne? se začaly dít věci (Tomá? "Nanuk" Daněk)

8. Města (Charlie)
Dobrodru?ství: Gurdannach (otevřít .pdf (zabalené jako .rar)) (na přilo?eném CD)- kdy? člověk rozplétá cizí sítě, musí si dát pozor, aby sám neskončil jako moucha (Tomá? "Nanuk" Daněk)


Orientační obsah přilo?eného CD:

1. Textové i mapové přílohy k modulu Pohraničí - mo?nost vytisknout si dopisy, stránky z deníků, mapky a plánky určené do rukou hráčům

2. Barevná mapa Tarie, západního Brechtüru a Pobystří - zde uvidíte návaznost Tarie a okolních zemí

3. Dodatky k modulu Pohraničí
? dobrodru?ství Gurdannach
- Teorie a praxe RPG aneb Na hranicích fantazie (otevřít .pdf) - ?ádné obecné řeči, naopak spousta příkladů, nápadů, jak obohatit hru, tipů na budování atmosféry, způsobů hry, které jste mo?ná je?tě nezkusili "and many many more"

- ukázkové tarijské postavy (Matula, Střep, Valpurga, Pra?grim, Johan, Vein)

4. Aplikace pravidel pro DrD+ na moduly Záhvozdí a Severní Taria - spoluautorem aplikací je Michal "Elltar" Hlavatý, kterému tímto děkujeme za pomoc

5. Ukázky z modulů Taria, Záhvozdí a Severní Taria - toto?né s těmi, které najdete na těchto stránkách

***

Jestli?e u? modul Pohraničí máte a hráli jste ho, mů?ete se pobavit článkem o zákulisí vzniku modulu Můj ?ivot s Pohraničím.

Design and Coding: Instant Solutions