wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

  Taria - svět     

Taria - světZemě za vodami. Svět zrozený z příběhů, který příběhy sám tvoří...

Taria není svět. Ve skutečnosti jde pouze o jedno lehce načrtnuté poloostrovní kní?ectví, které se mů?e stát součástí jakéhokoliv světa. Základní modul k Tarii vytvořil Agupi - učitel z Ro?nova pod Radho?těm jménem Jiří Mlnařík. Největ?ím kladem celého projektu je od počátku to, ?e Taria je popsána jen velmi volně, tak?e dává obrovský prostor vlastní fantazii Vypravěče. A proto?e Agupiho pohltily po vydání úvodního modulu jiné povinnosti, odevzdal Tarii do rukou skupiny lidí, kteří připravují tyto stránky (viz. odkaz O nás v úvodním menu). Ti jí dodali v roz?iřujících modulech nový styl.

Hlavním cílem Tarie, jaká je dnes, je inspirovat čtenáře k tvorbě vlastních příběhů a dobrodru?ství, k nápaditým zápletkám a originálním charakterům postav a k pou?ívání neotřelých herních postupů. Dobrodru?ství ze světa Tarie patří k nejlépe hodnoceným na českém trhu. Kromě nich obsahují doplňující moduly i realistický popis světa a mnoho navr?ených zápletek. Proto?e utratit přes dvě stovky za tenký se?it není i tak ?ádná legrace, mů?ete na těchto stránkách do ka?dého nového modulu "nahlédnout" prostřednictvím zveřejněných ukázek.

Základní modul k Tarii je v ti?těné podobě ji? vyprodán, je ale k dispozici elektronicky na stránkách nakladatelství Altar. Ale proto?e pro pou?ívání doplňujících modulů Záhvozdí, Severní Taria, Pohraničí a dal?ích ho prakticky nepotřebujete, dáváme vám tu volně k dispozici barevnou mapu celé Tarie. Díky Chrochotvi, čtenáři na?ich stránek, si navíc mů?ete prohlédnout i časovou osu, která vy?la v základním modulu a jsou na ní zachyceny hlavní události z historie kní?ectví podle Agupiho.

Design and Coding: Instant Solutions