wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

  O nás     

"Jsme úchylové, ale největ?í z nás je bla bla... hrajeme si na písečku u? od tří let, bla , bla...."

Vý?e uvedená věta, která tu původně tvořila jediný komentář a jejím? autorem je Pecan, se zakládá na pravdě, ale ?ádá si určité doplnění.

Historie

V současné době pokračuje v tvorbě příběhů k Tarii skupina lidí, která by se dala označit jako "Zlínská RPG buňka", ačkoliv vět?ina jejích členů u? před nějakým časem přesídlila ze Zlína do Brna nebo do Prahy. U jejího vzniku stojí trojice kamarádů (Pecan, Paja a Charlie) ze zlínského gymnázia na Lesní čtvrti, kteří profesory tohoto ústavu psychicky ničili v letech 1992-1996. Kromě jiných důle?itých věcí, jako je kreslení si v hodinách bilogie, se tahle trojice začala u? od prvního ročníku prohánět po neprobádaných pláních RPG, v té době pochopitelně Dračího doupěte. První Paní jeskyně jim dělala sestra jejich spolu?ačky Vandy a tehdy je?tě měli z Bílého hradu pocit, ?e "tohle je přesně ono". Na?těstí tenhle pocit nepřečkal první prázdninovou chatu (ano, ano, Dolníkovic bývalý zájezdní hostinec na Třebíčsku a Pecanovo nezapomenutelné "Hm, ?koda"). Zato vydr?elo nad?ení a tak se postupně začali přidávat kamarádi, partnerky a známí. Dneska by se za členy téhle party daly označit více ne? dvě desítky lidí, kteří spolu kromě občasných RPG sedánků podnikají i spoustu jiných věcí - ka?doroční výpravy do Jeseníků, historický ?erm a bři?ní tance, hraní v různých kapelách, náv?těvy čajoven a vůbec kde co. Hraní RPG pod v?emo?nými systémy se ale stále dr?í, mimo jiné i díky nevyčerpatelnosti a genialitě Zdeni (Pochválen buď!), který pořádá nové a nové víkendové Celascony ve starém Hřibovic mlýně v Komni. Na na?e nad?ení pro hru zatím neměla vliv studia na vý?kách, absolvování vojny ani zařazení mnohých do pracovního procesu. Je tedy dobrý výhled, ?e budeme hrát a? do důchodku.

Styl hraní

Hráváme po skupinách tří a? pěti hráčů na jednoho PJ. Ka?dé dobrodru?ství, které někdo stvoří, si obvykle ostatní postupně po těchhle malých skupinkách zahrajou, a? u? na nějaké chatě nebo přes víkend ve Zlíně či v Brně. Samozřejmě to vede k tomu, ?e v?dycky, kdy? se chceme rozpovídat o nějakém dobrodru?ství, musíme zjistit, jestli u stolu nesedí někdo, kdo ho je?tě nehrál, abychom neprozradili zápletku a nepřipravili tak dotyčného o překvapení. Ve vedení hry a tvorbě dobrodru?ství se střídá hned několik lidí, nejčastěj?ími PJ jsou v poslední době Nanuk, Charlie, ?ab?a, Tor a Hobit.

Na?e hraní vypadá obvykle tak, ?e na stole hoří svíčky a občas se pou?tí nějaká atmosférická muzika. Někdy ov?em taky hráváme venku, třeba na zahradě. PJ postupně uvede hráče do příběhu, popí?e krajinu a roční dobu a nechá hráčům chvilku, aby se do svých postav v?ili. Hráči i PJ samotný mluví během hry své postavy zásadně v první osobě ("Mohu se zeptat, co tu pánové hledají?") a sna?í se je skutečně "hrát" - tedy napodobit občas výraz tváře, provádět nějaké typické gesto, křičet či ?eptat tam, kde je to na místě apod. Kdy? nastane v příběhu dramatický okam?ik, hráči se dost často zvednou ze ?idlí, rozestavují se po místnosti stejně, jako jsou rozestavěné jejich postavy v příběhu, předvádějí, jak se na někoho vrhají nebo po někom sekají atd. Samozřejmě nejde o nějakou násilnou snahu. Děláme jen to, co nás baví a je pro nás přirozené (i kdy? pochopitleně někteří lidé ovlivňují ostatní a strhávají je s sebou, ale nikdo není do ničeho nucen). Taky by bylo idealistické si představovat, ?e hra občas nesklouzne do smr?tě různých fórků a poznámek, které zcela rozlo?í do té doby tajemnou a hororovou atmosféru. Nebo ?e se občas nezakecáme o nějakém filmu nebo kní?ce. A proč by to tak taky nemělo být? Je to přece zábava.

Herní systémy

Začínali jsme na DrDu, ale na?emu stylu hraní postupně začaly víc vyhovovat jiné systémy. Část z nás pře?la na GURPS (díky, Nanuku) a část na 3. edici AD&D. V?dycky ale platilo a bude platit, ?e pravidla u nás nehrají moc velkou roli.

Jednotliví lidé

Při?lo nám, ?e by vás mo?ná zajímalo, co jsme vlastně zač, jaké postavy hrajeme a jaké příběhy tvoříme. Proto jsme jednak začali vydávat na?e dopňující moduly k Tarii a proto také chceme zavést jakési osobní stránky, kde si na?e postavy i nás samotné mů?ete takřka "ohmatat". Jde tedy o umo?nění jakéhosi "nahlédnutí pod pokličku", nikoliv snad o nějaký narcisismus, který je nám v?em bytostně odporný a cizí (obzvlá?? Pajovi ;-).

Ne? se postupně objeví osobní stránky, alespoň krátké představení těch, kteří zodpovídají za tento oku libý web:

Charlie (24) - já jsem bezpochyby duchem celého projektu, proto?e nebýt mě, tak dodne?ka furt jenom kecáme o tom, jak by bylo fajn dostat na?e doupata mezi lidi.

Pecan (24) - jeho úsilí vděčíme za tyto stránky, budi? mu za to vzdán hold. Tvrdí o sobě, ?e není dobrý PJ, ale do ka?dého dosavadního modulu dodal bonbónek v podobě dokonalého příběhu s vychytanou zápletkou.

Nanuk (28) - je vzácným spojením technicky vzdělaného systémového odborníka, který se zabývá pravidly hry a snílka s nemocnou fantazií, která chrlí stále nové a nové děsivé vize, je? dávají vzniknout těm nejpodivněj?ím doupatům.

Design and Coding: Instant Solutions