wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

   Poslední články      

  Můj ?ivot s Pohraničím (1) Vein (a Kry?tof) (3)  
Modul Pohraničí vznikal téměř pět let. V tomto článku se dozvíte nejen informace ze zákulisí, ale budete si moci prohlédnout i původní verze map a obrázků a přečíst si texty, které se do modulu nedostaly. Vítejte zpátky pod temnou oblohou na tarijských hranicích. Charlieho dvojpostava. Vein je hýřil a budi?kničemu s elfí krví v ?ilách, který svůj magický talent vyu?ívá spí? k tomu, aby dělal dojem na okolí, ne? k čemukoliv rozumnému. Je?tě ?e má s sebou sarkastického zbrojno?e Kry?tofa, který ho tahá z lapálií a svými vojenskými schopnostmi vylep?uje pověst téhle dvojice u ostatních členů dru?iny.

   Novinky      

Bestie obchází, Pohraničí mizí Charlie - 13.04.2010
V dubnovém čísle časopisu Pevnost vy?la první ze dvou částí dobrodru?ství s názvem "Bestie". Odehrává se ve Francii v roce 1572 za nábo?enských válek a obsahuje hororové motivy. Jedná se o experimentální RPG příběh pro čtyři, kdy se v?dy dva hráči dělí o jednu postavu. Autory jsou členové tarijského týmu, Charlie a Pecan, ilustrace dělali Ecthelioni. Dobrodru?ství by mělo být za nějaký čas ke sta?ení i v elektronické podobě. Pokud ale máte rádi starý dobrý papír, nenechte si toto a následující číslo Pevnosti ujít.

Doporučujeme také sledovat stránky RPG hry Střepy snů. Ji? brzy se na nich objeví Charlieho nástin sci-fi prostředí s názvem "Sen! Na do?ivotí..." Půjde o drsnou trestaneckou planetu z daleké budoucnosti, na které narazíte na staré válečné stroje i na děsivé mimozem??any. Není bez zajímavosti, ?e hru Střepy snů vytvořil Matou? Je?ek, který vyrostl na Tarii a stále se počítá mezi její fanou?ky.

Dal?í dobrá zpráva je, ?e se ji? prodalo více ne? 300 výtisků modulu Pohraničí. Ji? teď je tedy jisté, ?e se podařilo uhradit náklady na tisk, obálku a ilustrace, za co? jsem velmi rádi. V?em vám, kteří jste si Pohraničí koupili, za vá? zájem děkujeme.


Jaké bude nové DrD? Charlie - 29.03.2010


U? jsem psal, ?e jsem součástí vývojového týmu Dračího doupěte II. Neznamená to sice, ?e by měl být svět Tarie zabudován přímo do pravidel nové hry, ale něco z tarijského stylu se v atmosférických textech v herní příručce samozřejmě odrazí. Více se o tom dočtete v odpovědích na téma "Slovanské vlivy", které jsem zpracoval pro web DrDII.

Kromě toho upozorňuji na to, ?e v sekci "Příspěvky čtenářů - Svět" najdete nový Chrochtův text o správcích tarijského Jihu.

Nový začátek Charlie - 11.03.2010
A tady jedna novinka z nejočekávaněj?ích. O víkendu jsem si pro?el základní modul k Tarii a zatrhl si v něm v?echna místa, která se týkají ji?ních provincií a některých míst na západě. Co to znamená? ?e začal vznikat nový modul k Tarii s názvem Jihozápad. Dal?í podrobnosti ji? brzy.

Taria v Pevnosti Charlie - 05.03.2010
V příloze časopisu Pevnost 02/2010 vy?la hned dvě tarijská dobrodru?ství. "Zabijáci mrtvých" jsou zde jako ukázka z modulu Záhvozdí, jeho? reedici Altar na leto?ek slibuje. "Vlčí panství" je dobrodru?ství odehrávající se v Severní Tarii, které se umístilo na druhém místě v soutě?i O Spár zlatého draka v roce 2007. Jeho autorem je jeden z čtenářů těchto stránek, Hugi. Některá jeho star?í dobrodru?ství mů?ete najít v sekci "Příspěvky čtenářů - Dobrodru?ství"

Vývoj Dračího doupěte II Charlie - 04.03.2010
Někteří mo?ná víte, ?e Altar chystá vydání nového Dračího doupěte, které by mělo mít moderněj?í systém, ale přitom navázat na úspěchy starého Dračáku. Mě připadl v týmu (kromě kibicování) úkol vytvořit pro tuto hru vzorové dobrodru?ství. Tak?e si splním klukovský sen, nebo? konečně dr?ím v ruce svitek s magickou formulkou "zru? Bílý hrad". :-)

Více se dozvíte na stránkách samotného projektu DrD II.Charlie porotcem Charlie - 14.11.2009


V této soutě?i jsem jedním z porotců. Rozhodně nebudu nijak upřednostňovat tarijské postavy, ale zas mi při?lo nefér, aby o tom fanou?ci Tarie nevěděli a nemohli se zúčastnit. U? proto, ?e hlavní cenou jsou Příběhy Impéria, co? je skvělé RPG čtení i hraní, jak mohu potvrdit z vlastní zku?enosti.

aktuálnější novinkystarší novinky

Design and Coding: Instant Solutions