wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

   Poslední články      

  Můj ?ivot s Pohraničím (1) Vein (a Kry?tof) (3)  
Modul Pohraničí vznikal téměř pět let. V tomto článku se dozvíte nejen informace ze zákulisí, ale budete si moci prohlédnout i původní verze map a obrázků a přečíst si texty, které se do modulu nedostaly. Vítejte zpátky pod temnou oblohou na tarijských hranicích. Charlieho dvojpostava. Vein je hýřil a budi?kničemu s elfí krví v ?ilách, který svůj magický talent vyu?ívá spí? k tomu, aby dělal dojem na okolí, ne? k čemukoliv rozumnému. Je?tě ?e má s sebou sarkastického zbrojno?e Kry?tofa, který ho tahá z lapálií a svými vojenskými schopnostmi vylep?uje pověst téhle dvojice u ostatních členů dru?iny.

   Novinky      

Charlieho obludy Charlie - 14.01.2013
Po vydání Dračího doupěte II jsem se dále činil a výsledkem je první oficiální roz?íření pro tuto hru - Bestiář. Najdete v něm více ne? stovku různých bytostí pro své hry, od obyčejných lidí a zvířat a? po nemrtvé a netvory. Vedl jsem jednak ná? malý tvůrčí tým (Maugir, Ecthelion2 a já) a jednak jsem autorem asi třetiny bytostí v knize. Mezi těmi , které jsem napsal, nechybí DrD klasika (o?ivlé sochy), bytosti inspirované středověkem (rychtář, homunkulus), slavné nestvůry z bájí (kraken, mořská panna, permoníci) i méně známí tvorové slovanského původu, které v jiných RPG nejspí? nepotkáte (psohlav, klekánice, bukavač, větrnice, čate?, hor, můra).

Knihu doprovodil nádhernými, takřka "burianovskými" ilustracemi Ondřej "Rimbo" Hanzlík, autorem obálky je Jan "Merlkir" Pospí?il. Ohlasy jsou zatím více ne? dobré. Ostatně, přečtěte si ukázky.

Nové povídky z Tarie Charlie - 14.01.2013
Koncem loňského roku vy?el ji? druhý sborník povídek ze světů pro RPG. Po "Zločinu a trestu" se ediční řada nakladatelství Mytago nazvaná Hry s příběhem rozrostla o téma "Ocel a krev".

Mezi povídkami s válečnickou tématiku najdete i dvě tarijské. Josef "Armon" Straka je autorem příběhu Úděl spojenců, který se stal otevírákem celé knihy. Je to drsné čtení odehrávající se v Pohraničí, kde chřestí plátové zbroje, ?klebí se odporné skřetí tlamy a krev stříká vysokými oblouky (mů?ete si z něj přečíst ukázku). Povídka Josefa "Hikea" Gregora je o něco komorněj?í, ale má snad je?tě pochmurněj?í atmosféru. Příběh z dob klanových válek v Záhvozdí vám uká?e, jak vá?ně berou bojovníci z plání své přísahy.

Mrzí mě, ?e jsem sám ?ádnou povídku do tohoto druhého sborníku napsat nestihl. O to hrději mů?u prohlásit, ?e oba tarijské kousky patří k těm nejpovedeněj?ím v celé sbírce, jak ostatně nasvědčuje i první zveřejněná recenze. A já doufám, ?e do třetí sbírky "Volání divočiny", která je ji? v přípravě, opět nějakou povídku z Tarie přidám i já.

Ji? lze objednávat Dračí doupě II Charlie - 22.06.2011


Dračí doupě II je dokončeno a připravuje se k vyti?tění a vydání. Předobjednávky u? jsou spu?těny, tak?e pokud vás "nový Dračák" zajímá, máte mo?nost ho a? do vydání získat za mnohem ni??í cenu. A proč by vás mohl bavit?

Předev?ím je to samozřejmě úplně nová (a dobrá!) hra. Ale pro fanou?ky Tarie mů?e být zajímavé i to, ?e ačkoliv příručka pro Dračí doupě II není zasazena do ?ádného konkrétního prostředí, obsahuje mnoho příkladů a atmosférických textů - a v řadě z nich se nezapře rukopis Charlieho, hlavního tvůrce Tarie. Pokud jste si tedy oblíbili atmosféru Tarie, mohla by vás zaujmout i atmosféra doprovodných textů DrDII.

Charlie má konkrétně na svědomí:

- úvodní část knihy, která ji? byla zveřejněna na stránkách DrDII
- úvodní texty ke v?em základním a některým pokročilým povoláním
- velkou část ukázkových postav k pokročilým povoláním
- řadu příkladů v části o hraní i o vedení hry
- texty kapitol Vybavení a Pomocníci
- asi polovinu nestvůr v Bestiáři
- ukázkové dobrodru?ství Návrat do Bílého hradu

A pokud si chcete zahrát nové DrD přímo s Charliem, máte tu mo?nost v rámci předváděcích her na Gameconu.

Tarijské povídky kni?ně Charlie - 23.03.2011
Na světě je dlouho ohla?ované dítko, které jsme počali společně se Zbyňkem "Gilgaladem" Holubem z asterionského týmu. Nebudu vás zatě?ovat detaily o dlouhé a náročné Zbyňkově předporodní přípravě, důle?itý je výsledek.

Sborník "Hry s příběhem" obsahuje 13 povídek z různých českých RPG světů, mezi nimi? nechybí ani Taria. V "Lesní spravedlnosti" se vrátíme do Pohraničí a setkáme se s tarijskými druidy. V "Hlasech mrtvých" se pro změnu vypravíme do Drogadu a podíváme se na zoubek řádu bohyně Shallay.

Jako dezert pro ty, kteří snad propadli mému bočnímu projektu "Sen! Na do?ivotí...", co? je sci-fi prostředí pro hru Matou?e Je?ka Střepy snů, je tu je?tě povídka "Labutí ozvěny".

Asi nemusím zdůrazňovat, ?e za přečtení stojí i dal?í povídky - a? u? je to celá řada příběhů z dílny početného asterionského týmu nebo stylové Příběhy Impéria (s jejich autory Ectheliony spolupracuji v současné době na DrDII a oni také knihu "Hry s příběhem" vybavili krásnými ilustracemi). Máte té? mo?nost nahlédnout do Sanatoria podvr?ených známého z románů Ondřeje Netíka nebo do znepokojivého světa zahraničního RPG Unknown Armies, který je tu v pozici hosta, a představí s prostřednictvím povídky sester Lukačovičových.

Důle?ité je i to, ?e dal?í sborník z této řady je ji? v přípravě. Dvě povídky z Tarie jsou opět jisté, ale samozřejmě byl bych rád, kdyby jich bylo víc. Pokud chce kdokoliv z vás, fanou?ků Tarie, zkusit své spisovatelské ?těstí, ozvěte se mi na mail. Název druhého dílu Her s příběhem by měl být "Ocel a krev" a tématem budou boje a válečníci, ale té? odvrácená tvář války - bezohlednost, rabování a násilí.

A pokud si tuhle novinku přečtete včas, mů?ete si o knihu zkusit zasoutě?it na serveru Fantasy Planet.

Příspěvky čtenářů Charlie - 19.07.2010
Jeliko? mě dosti vytě?uje práce na Dračím doupěti II, uvítal jsem, ?e se se opět ozvali dva z věrných čtenářů těchto stránek. Díky tomu máte mo?nost se seznámit s Nibowakovou postavou jménem Jacek v sekci "Příspěvky čtenářů - Svět" a prohlédnout si v sekci "Příspěvky čtenářů - Dobrodru?ství" některá star?í čtenářská dobrodru?ství v novém atraktivním kabátku, který jim dal PJ Sup.

Nové sci-fi prostředí Charlie - 11.05.2010
Na stránkách hry Střepy snů najdete zdarma ke sta?ení popis sci-fi prostředí "Sen! Na do?ivotí...", jeho? autorem je Charlie. Jak jste zvyklí z tarijských modulů, i v tomto materiálu je spousta námětů na dobrodru?ství, zápletek, konceptů postav a inspirativních textů. Vynikající ilustrace jsou dílem Jana "Merlkira" Pospí?ila.

Kromě toho najdete ji? v levém menu stránku připravovaného tarijského modulu Taria-Jihozápad. Plánovaný obsah modulu zatím berte opravdu jen jako orientační, koncepce teprve vzniká.

Aktualizovaný je také seznam odkazů na na?ich stránkách, tak?e u? vás nebudou stra?it mrtvé linky a objevíte i některé nové inspirativní stránky, jako např. představení českého RPG Příběhy Impéria z viktoriánského období.

Zajímá-li vás, co se děje kolem vývoje Dračího doupěte II, mů?ete si jednak zakoupit květnovou Pevnost, kde je tomuto tématu věnována celá dvoustrana a nebo si mů?ete přečíst Charlieho odpovědi k systému na oficiálních stránkách projektu. Odpovědi jsou psány poněkud provokativním způsobem, aby vás navnadily. Případné nejasnosti uvede v pří?tí várce odpovědí na pravou míru autor systému DrDII Peekay.

starší novinky

Design and Coding: Instant Solutions