wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

Vein (a Kry?tof) Charlie - 14.11.2009
Charlieho dvojpostava. Vein je hýřil a budi?kničemu s elfí krví v ?ilách, který svůj magický talent vyu?ívá spí? k tomu, aby dělal dojem na okolí, ne? k čemukoliv rozumnému. Je?tě ?e má s sebou sarkastického zbrojno?e Kry?tofa, který ho tahá z lapálií a svými vojenskými schopnostmi vylep?uje pověst téhle dvojice u ostatních členů dru?iny.
Zpět na článek: Vein (a Kry?tof)

Jmeno:
Email:
sedm a sedm je celkem:

Charlie - 25.11.2009
Naprostý souhlas s Pecanem, sám bych to líp neřekl. Snad jenom dost pochybuju, ?e si Pecan z toho (mého) doupěte pamatuje nějaký příběh, ale rád si ho na nejbli??ím Celasconu vyzkou?ím. :-)))

Já sám jsem sice zatím hrával zásadně chlapy, ale to jen proto, ?e na ?enskou si netroufám. Teprve teď po letech koketuju s my?lenkou, ?e by moje nová postava byla ?ena. A slibuju si od toho přesně to, co Pecan napsal - zkusit jiný styl hry, méně zaměřený na odhalování záhad, průzkum a akci a více zaměřený na emoce, vztahy s jinými postavami a případně sociální pletichy.

Pecan - 23.11.2009
Ahoj,
nejsem zrovna ten, koho se ptá?, ale to co zmiňuje? je zajímavé téma...

Pán jeskyně taky rhaje více postav nezávisle na pohlaví. A hráč přispívá k příběhu obdobně jako PJ - stejně tak mů?e vystupovat za ?enu a za mu?e. Samostatný problém pak je, zda si někdo nekompenzuje v tom ?e hraje druhé pohlaví své nerealizované představy. (Ale to by se pak nedaly hrát hry na hrdiny, které jsou více či méně zalo?ené na pro?ití něčeho, co by normálně ne?lo...)

Tak?e a? si hraje ka?dý co chce, kdy? to pomů?e zábavě při hře, vydělají na tom v?ichni.

(Sám jsem si zahrál naivní holku, kterou za dobrodru?stvím z rodné vsi vytáhl bard a děvkař Gerhard. A dodnes si z doupěte pamatuju stejně tak dobře vztah mezi postavami, jako vlastní příběh....)

anezka - 23.11.2009
Ahoj,
děkuji za inspirativní počtení. Na Tarijské stránky chodím jen občas, ale poka?dé tam najdu něco zajímavého.

Ve (velmi volné) souvislosti se sekcí "Co na srdci"... bych se chtěla zeptat na tvůj názor na cross-gender v RPG (tedy situaci, kdy hráč jednoho pohlaví hraje postavu toho opačného). Víckrát mi bylo řečeno, ?e cross-gender je zlo a nemá se pou?ívat, nebo? kazí hru. Z vlastní zku?enosti vím, ?e takové situace v RPG opravdu existují. Na druhou stranu se mi příčí, pokud bych to měla hráčům kategoricky zakazovat, nebo pokud by to někdo zakazoval mně. Jak se na to dívá?? Za?il jsi hráče, kteří by dokázali vystihnout a přesvědčivě hrát mentalitu opačného pohlaví?

Design and Coding: Instant Solutions