wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

   Přehled článků      

Můj ?ivot s Pohraničím (1) Charlie - 09.04.2010
Modul Pohraničí vznikal téměř pět let. V tomto článku se dozvíte nejen informace ze zákulisí, ale budete si moci prohlédnout i původní verze map a obrázků a přečíst si texty, které se do modulu nedostaly. Vítejte zpátky pod temnou oblohou na tarijských hranicích.

Vein (a Kry?tof) (3) Charlie - 14.11.2009
Charlieho dvojpostava. Vein je hýřil a budi?kničemu s elfí krví v ?ilách, který svůj magický talent vyu?ívá spí? k tomu, aby dělal dojem na okolí, ne? k čemukoliv rozumnému. Je?tě ?e má s sebou sarkastického zbrojno?e Kry?tofa, který ho tahá z lapálií a svými vojenskými schopnostmi vylep?uje pověst téhle dvojice u ostatních členů dru?iny.

Taria: Svět příběhů, příběh světa (9) Charlie - 18.09.2009
Předná?ka z Gameconu 2009 o loupání cibule a reinterpretaci kli?é, určená pro kuchaře-intelektuály.

Ukázka - Gurdannach (dobrodru?ství) (0) Charlie - 24.02.2009
O čem to ukázkové dobrodru?ství z modulu Pohraničí je? A stojí vůbec za sta?ení? Tenhle krátký článek vám napoví. A navíc se mů?ete v komentářích k němu sami vyjádřit, jak se vám ukázka po přečtení líbila.

Ukázka - Nábo?enství a magie (8) Charlie - 24.02.2009
Z modulu Pohraničí jsme pro vás jako první ukázku vybrali kapitolu pojednávající o víře v bohy, o čarodějné moci a o pověrách a stra?idlech. Pokud se chcete dozvědět více, neváhejte se podívat do tohoto článku. Svůj názor na ukázku mů?ete vyjádřit v diskuzi.

Ukázka - Teorie a praxe RPG (2) Charlie - 17.05.2006
Původně mělo být toto pojednání výhradně jen součástí modulu Pohraničí. Abychom četnářům ukrátili čekání, umístili jsme je nakonec na stránky ji? před jeho vydáním. Je to spí? taková kuchařka ne? skutečná teoretická sta?, ale snad vám podle na?ich receptů bude chutnat.

Zajímavosti o S. Tarii (10) Charlie - 29.03.2004
Vznik modulu, komentáře k jednotlivým dobrodru?stvím, perličky ze zákulisí and many more. V?echno, co jste kdy chtěli vědět o tvorbě modulu Severní Taria, ale báli jste se zeptat (mo?ná by bylo lep?í se neptat).

Hraní ve Středozemi (13) Nanuk - 16.03.2004
V tomto článku chci shrnout své postřehy a zku?enosti z hraní na hrdiny v prostředí Středozmě, stvořené "velkým profesorem" J.R.R. Tolkienem. Nekladu si za cíl problematiku komplexně zmapovat, jde jen o podle mne nejpodstatněj?í aspekty hraní ve Středozemi a největ?í rozdíly oproti za?itým zvyklostem.

Jak vyhrát Spár (0) Charlie - 11.09.2003
Aneb jak Charlie napsal článek do Dechu draka a co z toho v?echno vze?lo. Na článek navazuje Diskuze o Spáru v levém menu.

Čtverečkové období (19) Charlie - 23.06.2003
Moje první slovo je?tě v kolíbce bylo "roleplaying". V sedmi letech jsem přečetl pravidla DrD, slavnostně spálil stránku pojednávající o přesvědčení postav a poplival vzorové dobrodru?ství. V desíti jsem udělal první ta?ení na povrchu a ve dvanácti jsem hráče dojímal k slzám u? jenom úvodními slovy příběhu. Nevěříte? To je dobře. Proto?e tak to vůbec nebylo.

starší články

Design and Coding: Instant Solutions