wz


MENU
Novinky
Ke stažení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. družina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodružství
Svět
Družiny

  Můj život s Pohraničím     

Obsah  

  Spojování světů a cena zábavy
Než přišlo Pohraničí, vyvíjela se naše prostředí dosti divoce a nekoordinovaně. Já jsem po roce 2000 zahodil jakési náznaky svého vlastního světa a začal jsem se realizovat v Tarii. Nanuk měl ještě před setkáním s námi velkolepý svět trpící všemi neduhy raných děl, zejména vykrádáním knižních předloh (např. Conana) a přebytkem heroičnosti. Postupně z něj odřezával kusy, až nakonec mu zůstal Brechtür a jeho nejbližší okolí. Žabža, Kačer a jejich pravidelní spoluhráči ze zlínské Dobré čajovny vytvořili krajinu jménem Pobystří, která se živelně rozbujela od středu, tvořeného jednou kultovní hospůdkou, až daleko do stran. Co je však podstatné, ačkoliv naše postavy mezi těmito třemi zeměmi volně přecházely z dobrodružství do dobrodružství, nikdo vlastně neměl představu, jak daleko od sebe leží a co je mezi nimi.

Teprve při e-mailové hře „Správa Klöcknerova panství“, o níž jsem psal výše, vyvstala potřeba osvětlit souvislosti, postavit na jisto vzájemné vztahy a hlavně dát to všechno na jednu mapu. Nakonec jsem se shodli, že nejlepší bude udělat z našich zemí přímé sousedy a namáčknout je tedy hezky těsně k sobě. To s sebou přineslo nutnost různě otáčet již existujícími mapami a nápaditě je kombinovat. Tak se stalo, že z dnešní mapy Tarie a okolí se na vás šklebí vnitrozemské moře Krakennauricht, o němž jste do té doby neměli ani potuchy. Nic si z toho nedělejte. Já jako tvůrce toho spojení jsem si to prožil taky.

Výhledy za hranice byly zvláštností modulu Pohraničí. Zaostření tarijských modulů v budoucnu zůstane na Tarijském knížectví. Pokud se snad dočkáme nějakého dalšího náznaku toho, co leží za obzorem, pak horkým kandidátem jsou jižní země za mořem. V citátu Matouše Pláteníka v kapitole "Diplomacie a politika" o lidech s tělem koně nám již lehce vystrčila růžky země kentaurů jménem Kashgar, jejímž tvůrcem je Martin Kadlec z Charlieho tarijské družiny. Je možné, že se o ní dozvíme více v plánovaném modulu Taria – Jihozápad.Při dokončování modulu Pohraničí jsem si stanovil, že jeho cena by neměl překročit 300,- Kč. Díky mohutnému proškrtávání a zkracování se to povedlo. Ostatně tyto škrty prospěly i čtivosti. Výsledný modul nejen že se to tří set korun vlezl, ale v předprodejích ho bylo možno pořídit dokonce za 215,- Kč. Troufnu si bez falešné skromnosti říct, že těm, co si jej koupili nebo ještě koupí, se ta investice jistě vrátila. Pohraničí zajistilo po svém vydání již řadu hodin zábavy dokonce i mně, který jsem ho stvořil. I já už jsem se nechal inspirovat lehce načrtnutými zápletkami na konci kapitol a vedl jsem podle nich několik dobrodružství na našich pravidelných setkáních s názvem Celascon. Ohlasy byly více než dobré, takže s tím nehodlám jen tak skončit. A to znamená jediné. Že i po vydání modulu můj život s Pohraničím pokračuje.
 << Inspirace a souvislostiKomentáře(1)

Design and Coding: Instant Solutions