wz


MENU
Novinky
Ke stažení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. družina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodružství
Svět
Družiny

  Čtverečkové období     

Obsah  

  Skřítčí palác
Král skřítků vzpomínáUž ve své první jeskyni jsem chtěl mít skvělou zápletku. Věděl jsem naprosto přesně, poučen Bílým hradem, co to taková zápletka je. Dle mých představ šlo o takové to povídání na začátku, které spolehlivě donutí postavy dojít až do poslední místnosti celé jeskyně a pokud možno elegantně vysvětli celou tu hrůzu nestvůr a pastí před tím.

Z tohoto pohledu byla zápletka Skřítčího paláce dokonalá. Gorgonu, kterou na skřítčího krále poštvala uražená čerodějnice, jsem nechal vyvraždit většinu skřítků a usadit se v královském sále. Jen královská rodina unikla. Za gorgonou pak přitáhly další nestvůry, od skřetů až po rosolové krychle, které osídlily zbytek místností a líčily na sebe vzájemně pasti. Všechnu tuhle verbež bylo potřeba odtud nějak dostat, aby se skřítčí král mohl vrátit zpátky a neskončil hned první den s ukousnutou hlavičkou. Očistu paláce mělo zajisti železné táhlo v tajné místnůstce za královskou komnatou. Jeho spuštěním se otevíraly průduchy ve stropech všech místností a do paláce tak měla vniknout voda z jezera ležícího nad ním. Pro spuštění tohoto mechanismu bylo ale nejprve třeba probít se podzemím a utkat se s gorgonou. Za naprostý bonus a třešničku na zdařile uplácaném dortu jsem považoval nutnost sbírat v průběhu jeskyně kouzelné zbraně, které jediné platily podle Pravidel DrD na gorgonu. Tímto prvkem, známým z desítek počítačových her, jsem přesáhl vše, co jsem se naučil studiem Bílého hradu a mohl jsem se tak považovat za skutečného průkopníka.

Nutno říci, že úspěch Skřítčího paláce nakonec přesáhl chabé možnosti mé zápletky. Částečně za to mohli hráči a částečně šťastná shoda okolností. Rozhodně jsem nemohl předvídat kupříkladu to, že moje nevinná úvodní věta „Projíždíš na svém poníkovi krajem …“ rozpoutá kolotoč událostí, z něhož se nakonec vynoří celá jezerní vesnice i s nevybíravým venkovským řezníkem Moušou a kovárnou jako stvořenou k dobývání. Stejně nečekaná byla reakce Štěpánova kouzelníka v bitce se skřety. Když po jednom z nich hodil kopí, skřet zachroptěl, vyvalil oči, a pak se otočil na patě a i s kopím v břiše zmizel v temné chodbě. Štěpán jenom zoufale zavyl: „Vrať se, hajzle, to kopí bylo kouzelné!“

Nejslavnější kousek ale ve Skřítčím paláci nepochybně provedl Pajův zákonně zlý kouzelník Martiel. Po vítězném boji družiny s gorgonou se vplížil do místnůstky s táhlem a společně se skřety, obřími krysami a jinou havětí utopil a vypláchl z podzemí i nebohou hraničářku s alchymistkou. Vanda a Lenka to Pajovi dlouho nemohly zapomenout.
Chronosova pyramida >> 

Design and Coding: Instant Solutions