wz


MENU
Novinky
Ke stažení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. družina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodružství
Svět
Družiny

  Můj život s Pohraničím     

Obsah  

  Stařeček Pagáč vzpomínajú
Varování: Pokud jste modul Pohraničí ještě nečetli nebo nehráli, tento článek nečtěte. Můžete se tím připravit o některá překvapení.

Taria - PohraničíPokoušet se v roce 2010 upomenout na to, jak začalo v roce 2004 vznikat Pohraničí, je takřka nemožný úkol. Když se ale dívám na seznam spoluautorů, je zřejmé, že po zkušenostech s prací na Severní Tarii jsem byl nucen oslovit samé „nové tváře“. Uvozovky jsou na místě, protože šlo samozřejmě o staré kamarády ze zlínské partičky, jen ještě v Tarii nic nepublikovali. Předpokládám, že pokud bych neodolatelnou nabídku nechat se opět šikanovat kvůli nedokončenému dobrodružství předložil někomu ze starých harcovníků, asi by zdvořile odmítli.

Naproti tomu Žabža, Tor a Nanuq, kteří patřili k velmi aktivním PJům v naší zlínské skupině, byli velmi potěšeni, že jejich vymazlené příběhy tentokrát postoupily do užšího výběru. To proto, že ještě nevěděli, co je čeká. Ostatně já taky ne. Neměl jsem v té době nejmenší tušení, že budu kromě Strachu nad Řezbářkami sepisovat prastaré dobrodružství Noc v Koledu jako náhradu za Torem nedodanou Averu. Netušil jsem, že Nanuq kromě skvěle sepsaných Hranic dodá sice i Gurdannach, ale jen lehce nahozený - s pečlivým popisem města, ale bez jediného podrobnějšího údaje o členech zločinného Tamrielu. Jistě, sluší se poděkovat za tvůrčí prostor, který mi oba spolutvůrci ve svých dobrodružstvích kolegiálně ponechali. Ale nelze se pak divit, že mi příprava modulu trvala dlouhých pět let.

Svůj podíl mělo samozřejmě i to, že jsem se po návratu z vojny zařadil do pracovního procesu. Když člověk vysedává v práci dlouhé hodiny u počítače, tak se mu už moc nechce trávit sezením a vyťukáváním morseovky do klávesnice i volný čas. Navíc v době, kdy Pohraničí finišovalo, jsem byl též novopečeným otcem.

Vznik třetího tarijského modulu neprovázely samozřejmě jen samé komplikace a katastrofy. Dostalo se mi leckdy i neočekávané pomoci. Tak například Hobit si vzal v průběhu let postupně za své téma druidů a přišel se silnou vizí, kterou už jsem v Pohraničí pouze zachytil v písemné podobě tak, jak se v průběhu Hobitovy druidské série utvářela hraním. Stejně tak Armon, jeden z věrných fanoušků Tarie, mi při komunikaci o tom, jaké by Pohraničí mělo být, prakticky napsal celou úvodní kapitolu popisující stručně Tarijské knížectví. Dala se použít takřka bez úprav, byť on sám skromně tvrdil, že tak činí pouze pro příklad, jak by to mohlo vypadat. Také spolupráce s Marcelou Sovadinovou na mapách a ilustracích byla bezproblémová a její přístup k tomuto úkolu byl pro mě zdrojem duševní pohody a vyrovnanosti.Pro zájemce o nakukování do zákulisí zveřejňuji, jako již tradičně, svou verzi mapy Pohraničí. Ta byla podkladem pro Marcelu při tvorbě té oficiální, kterou najdete v modulu. Nádavkem přidávám z archivu Pohraničí nevyužitý Nanukův nákres zájezdního hostince. Není klasická mapa, ale řez stavbou, takže šenk díky němu uvidíte před sebou jako živý. V další části článku se podíváme na zoubek jednotlivým dobrodružstvím.
Jednotlivá dobrodružství >> 

Design and Coding: Instant Solutions