wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

  Můj ?ivot s Pohraničím     

Obsah  

  Stařeček Pagáč vzpomínajú
Varování: Pokud jste modul Pohraničí je?tě nečetli nebo nehráli, tento článek nečtěte. Mů?ete se tím připravit o některá překvapení.

Taria - PohraničíPokou?et se v roce 2010 upomenout na to, jak začalo v roce 2004 vznikat Pohraničí, je takřka nemo?ný úkol. Kdy? se ale dívám na seznam spoluautorů, je zřejmé, ?e po zku?enostech s prací na Severní Tarii jsem byl nucen oslovit samé ?nové tváře?. Uvozovky jsou na místě, proto?e ?lo samozřejmě o staré kamarády ze zlínské partičky, jen je?tě v Tarii nic nepublikovali. Předpokládám, ?e pokud bych neodolatelnou nabídku nechat se opět ?ikanovat kvůli nedokončenému dobrodru?ství předlo?il někomu ze starých harcovníků, asi by zdvořile odmítli.

Naproti tomu ?ab?a, Tor a Nanuq, kteří patřili k velmi aktivním PJům v na?í zlínské skupině, byli velmi potě?eni, ?e jejich vymazlené příběhy tentokrát postoupily do u??ího výběru. To proto, ?e je?tě nevěděli, co je čeká. Ostatně já taky ne. Neměl jsem v té době nejmen?í tu?ení, ?e budu kromě Strachu nad Řezbářkami sepisovat prastaré dobrodru?ství Noc v Koledu jako náhradu za Torem nedodanou Averu. Netu?il jsem, ?e Nanuq kromě skvěle sepsaných Hranic dodá sice i Gurdannach, ale jen lehce nahozený - s pečlivým popisem města, ale bez jediného podrobněj?ího údaje o členech zločinného Tamrielu. Jistě, slu?í se poděkovat za tvůrčí prostor, který mi oba spolutvůrci ve svých dobrodru?stvích kolegiálně ponechali. Ale nelze se pak divit, ?e mi příprava modulu trvala dlouhých pět let.

Svůj podíl mělo samozřejmě i to, ?e jsem se po návratu z vojny zařadil do pracovního procesu. Kdy? člověk vysedává v práci dlouhé hodiny u počítače, tak se mu u? moc nechce trávit sezením a vy?ukáváním morseovky do klávesnice i volný čas. Navíc v době, kdy Pohraničí fini?ovalo, jsem byl té? novopečeným otcem.

Vznik třetího tarijského modulu neprovázely samozřejmě jen samé komplikace a katastrofy. Dostalo se mi leckdy i neočekávané pomoci. Tak například Hobit si vzal v průběhu let postupně za své téma druidů a při?el se silnou vizí, kterou u? jsem v Pohraničí pouze zachytil v písemné podobě tak, jak se v průběhu Hobitovy druidské série utvářela hraním. Stejně tak Armon, jeden z věrných fanou?ků Tarie, mi při komunikaci o tom, jaké by Pohraničí mělo být, prakticky napsal celou úvodní kapitolu popisující stručně Tarijské kní?ectví. Dala se pou?ít takřka bez úprav, by? on sám skromně tvrdil, ?e tak činí pouze pro příklad, jak by to mohlo vypadat. Také spolupráce s Marcelou Sovadinovou na mapách a ilustracích byla bezproblémová a její přístup k tomuto úkolu byl pro mě zdrojem du?evní pohody a vyrovnanosti.Pro zájemce o nakukování do zákulisí zveřejňuji, jako ji? tradičně, svou verzi mapy Pohraničí. Ta byla podkladem pro Marcelu při tvorbě té oficiální, kterou najdete v modulu. Nádavkem přidávám z archivu Pohraničí nevyu?itý Nanukův nákres zájezdního hostince. Není klasická mapa, ale řez stavbou, tak?e ?enk díky němu uvidíte před sebou jako ?ivý. V dal?í části článku se podíváme na zoubek jednotlivým dobrodru?stvím.
Jednotlivá dobrodru?ství >> 

Design and Coding: Instant Solutions