wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

  Vein (a Kry?tof)     

Obsah  

  Vlastními slovy
?I já vám přeji ?poplúdnije dóbre?. Jak jste mě to oslovil? Bochto?? To v té va?í místní hatmatilce znamená bohatý člověk, ne? No to je dost přehnané. Ne?iju si v kdovíjakém přepychu, ale ? Hej, gaspódynij, i? dva góbny! ? ale pivo ti objednat mů?u, dědo. Já vím, ?e mi nerozumí?. Ale mám zrovna povídavou a ty má? jistě ?ízeň. Dejme to dohromady a oba budeme odcházet spokojení. Co ty na to? Vidím, ?e se zubí?, to je dobře. A pivečko u? se nese.

Máte příjemný kraj. Pohostinný. Věřil bys, ?e jinde musím často svoje za?pičatělé u?i schovávat pod hučkou a nechávat si narůst řídké vousy, aby ve mně lidi nezvětřili elfí krev? Co vrtí? hlavou? Nevěří?? A tak, nerozumí?. No, v?dy? jsem tě varoval. Tak seď a pij.

S tou mojí krví je to vůbec celé na levačku. V?echno je obráceně, ne? by mělo být. Kdyby ten chytrolín, co to zasunul do mojí matky, byl člověk a ona elfka, mohl jsem si ?ít v pohodlí a zahálce. Mohl jsem být bochto?, jak bys řekl ty. No, bochto?, ano. Přestaň kývat, jako bys věděl, o čem je řeč. Ví? prd.

Předpokládá to samozřejmě, ?e by moje hypotetická máma, elfka, byla ve stejném postavení jako moje skutečná máma, lidská ?ena. A taková elfí ?lechtična by si to tě?ko nechala udělat od člověka. I kdy? i takové případy prý byly. Něco na vás lidech je, taková dobyvačná dravost, která ? k sakru. U? v tom zase lítám. Na vás lidech. Je?tě ?e mi nerozumí?, bratříčku.

No zkrátka a dobře, ?ádné řeči nezmění nic na tom, ?e moje máma byla urozená ?ena a můj otec urozený elf. A proto?e u lidí se urozenost dědí po otci a u elfů je to více méně naopak, tak výsledkem jsem já. Zcela neurozený zmetek. I kdy? u elfů alespoň nejsem bastard, ale právoplatný potomek, kdy? u? nic jiného. Zato mám na obou stranách spoustu urozených sourozenců.

Dělal jsem si z toho jako malý dokonce legraci. Ví?, co znamená v elf?tině ?Vein il´Élthred, Hýr te Kháss´aéh Thatah?? To je po tarijsku Vein z Elfburgu, pán na tvrzi Skalka. A překládám ti to jenom proto, ?e mi nerozumí? a nemů?e? mě udat. Proto?e říct tohle tarijsky je svévolné přisvojování si titulu, který mů?e udělovat pouze vévoda nebo kní?e.

Jenom?e kdy? se to řekne elfsky, je to čistá pravda. Z elfského pohledu na věc jsem zdědil modrou krev po své matce. A i kdy? mi lidské zvyklosti nedávají právo na dědictví ? konec konců, nejsem ani nejstar?í ? mám právo nosit alespoň její titul, tak?e si nic neprávem nepřisvojuju. Vidí?, co doká?e jazyk? Vy, lidé, jeho schopnosti hrozně podceňujete. I v jiných oblastech, mezi námi. No tak, utři si tu slinu z koutku, v téhle souvislosti je to dost nechutné. A tak, ty má? prázdný korbel ? Gaspódynij, i? dva... ? anebo rad?i ne. Já u? toho dneska vypil moc. Ach tak, vy u? je nesete. No nic, tady jsou peníze a přisuňte je tadyhle dědovi, a? to vypije na moje zdraví. Já se jdu nahoru vyspat.

A dědku. Hej! Ne ?e bude? kdekomu na potkání povídat, co jsem ti tu vyprávěl. Co se zas zubí?? Ach tak. Bochto?, říká?! No jo, u? jsem klidný. Tak dobrou.?
?ivota běh >> 

Design and Coding: Instant Solutions